Bielkersmils Anemone of Kartman
"WILMA"

Wilma poserar bland prästkragarna juni-08

Våren 2009

Våren 2009

Ska vi leka  undrar Wilma

Wilma med sin nya kompis

Wilma med sin nya kompis

Wilma med sin nya familj