Bielkersmils Aurora of Kartman
"AISA"

Fina Aisa

September 2008
Aisa och hennes kompisar tar ett dopp i älven i Einunndalen 080531

Aisa med vänner

Spanar in fåren

Aisa närmar sig fåren

Aisa avvaktar

Aisa 070917

Aisa på det norska fjället